Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τη Δημοκρατία στις 15/9, το Europe Direct Κ. Μακεδονίας πραγματοποιήσε μια σειρά δράσεων στις 19-20 και 26-27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεργατικής μάθησης της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτής». 

Έγινε ενημέρωση για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτενέστερα για το νομοθετικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και για τον τρόπο λήψης απόφασης με την απλή και την ειδική πλειοψηφία. Επίσης για τους διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής και έκφρασης πέρα από τις εκλογές, όπως οι διαβουλεύσεις και οι  διάλογοι πολιτών και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Μια από τις δράσεις ήταν και η διαλογική αντιπαράθεση με θέμα «Πρέπει να έχει η Ευρώπη τις πόρτες ανοιχτές για τους μετανάστες» που επέλεξαν οι μαθητές της Α και Β ΕΠΑΛ. Για την προετοιμασία των επιχειρημάτων και των ερωτήσεών τους προηγήθηκε ενημέρωση γύρω από την προσφυγική κρίση, την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης και μηχανισμοί/διαδικασίες που εφαρμόζονται για πρόσφυγες και μετανάστες, τα αποτελέσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεδομένα για τη διάθεση των πόρων εκ μέρους της Ελλάδας και τα ερωτήματα Ευρωβουλευτών για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.