Το Europe Direct εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού για το Δίκτυο Νatura 2000 και με ευρωπαϊκές εκδόσεις για το περιβάλλον & περιοχές Natura!