Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ελληνικού δικτύου Europe Direct σε Βρυξέλλες-Λουξεμβούργο είχαμε τη τιμη να επισκεφθούμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να συναντήσουμε τον Έλληνα Δικαστικό και Γενικό Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης Αθανάσιο Ράντο (πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ.

Σημαντικό εντυπωσιακό στοιχείο στη λειτουργία του Δικαστηρίου είναι το ότι τα πάντα μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και επιπλέον με κάποιους από τους 552 συνδυασμούς των 24 αυτών γλωσσών, ενώ παράλληλα η εκδίκαση των υποθέσεων δεν ξεπερνά τους 16 μήνες!! Γνωστές υποθέσεις που απασχόλησαν το Δικαστήριο είναι αυτή της UEFA/Ευρωπαϊκής Super League, η καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Κουρουπητού Χανίων (και μη συμμόρφωση σε αυτή), το σκάνδαλο Dieselgate και άλλες πολλές.

Ο 3ος πύργος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει 27 ορόφους και αποτελεί το ψηλότερο κτήριο του Λουξεμβούργου.