Οι πολίτες έχουν περισσότερο λόγο για θέματα που αφορούν τη ζωή τους και μπορούν να προτείνουν άμεσα νομοθεσία και όχι μόνο μέσω των αντιπροσώπων τους. Πώς; Με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)

Η δημοκρατία και η συμμετοχή στα καλύτερά της! Ενημερώσου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, πάρε πρωτοβουλία, διαμόρφωσε την Ευρώπη του αύριο  https://citizens-initiative.europa.eu/_el

Στην ετήσια συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στις Βρυξέλλες στις 6 Μαρτίου, συμμετείχε η επικεφαλής του Europe Direct Kεντρικής Μακεδονίας Κατερίνα Ρουμελιώτη, φιλοξενώντας την ενότητα για τη σημασία των αποτελεσμάτων επιτυχημένων μέχρι τώρα πρωτοβουλιών.