Το ελληνικό δίκτυο EUROPE DIRECT, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργάνωσε το 6ο Roadshow για την απασχόληση και την κινητικότητα στην ΕΕ.

Η ομάδα-στόχος του 2022 περιελάμβανε τους νέους που αναζητούν ευκαιρίες και εμπειρίες σε θέματα εθελοντισμού, κινητικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης και εργασίας στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση αποτελούνταν από τρία μέρη: - Πρακτική άσκηση και εργασιακή εμπειρία στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Από την ανεργία των νέων στην επιχειρηματικότητα των νέων: Ψηφιακή Μετάβαση, Πράσινη Μετάβαση και Καινοτομία - Εθελοντισμός και Κινητικότητα στην ΕΕ