Το Culture Action Europe (CAE) ιδρύθηκε το 1994 με το όνομα European Forum for Arts and Heritage (EFAH) – Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine (FEAP) σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία. Κυρίως ως «δίκτυο δικτύων», το EFAH-FEAP στόχευε στη διατήρηση συνεχούς διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ του πολιτιστικού τομέα στην Ευρώπη και των φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ. 

Σήμερα, το CAE είναι το σημαντικότερο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικών δικτύων, οργανισμών, καλλιτεχνών, ακτιβιστών, ακαδημαϊκών και φορέων χάραξης πολιτικής. Το CAE είναι το πρώτο σημείο αναφοράς για τεκμηριωμένη γνώμη και συζήτηση σχετικά με τις τέχνες και την πολιτιστική πολιτική στην ΕΕ. Ως το μόνο διατομεακό δίκτυο, συγκεντρώνει όλες τις πρακτικές στον πολιτισμό, από τις τέχνες του θεάματος έως τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες, το σχέδιο και τις διασταυρούμενες πρωτοβουλίες μέχρι τα κοινοτικά κέντρα και ομάδες ακτιβιστών. 

Το CAE πιστεύει στην αξία και τις αξίες του πολιτισμού και τη συμβολή του στην ανάπτυξη βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. 

Αυτό που τους κάνει μοναδικούς είναι ένας συνδυασμός ενεργειών: 

  • Δραστηριοποιούνται σε μια διευρωπαϊκή επικράτεια και όχι μόνο, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Αυτό τους θέτει σε μοναδική θέση να αλληλεπιδρούν και να διαμεσολαβούν γεωγραφικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, νομικά και περιβαλλοντικά σύνορα 

  • Αντλούν από τη γνώση και την εμπειρία των μελών τους – δικτύων, ιδρυμάτων, έργων, ενώσεων και ατόμων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, παρέχοντας ένα ενεργό δίκτυο δέσμευσης σε διάφορες πολιτιστικές μορφές 

  • Δημιουργούν κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών αναγκών, πρακτικών και εφαρμοστέων πολιτικών μέσα σε μια ποικιλία πλαισίων 

  • Διευκολύνουν αποτελεσματικές επικοινωνίες σε επίπεδο πολιτικής μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των πολιτιστικών παραγόντων. 

  • Δημιουργούν συζητήσεις πέρα ​​από τις συνηθισμένες σφαίρες και δημιουργούμε σχέσεις peer-to-peer με άλλους τομείς τοποθετώντας την κρίσιμη αξία του σύγχρονου πολιτισμού σε σχέση με την παραγωγή γνώσης 

  • Αγκαλιάζουν τις αρχές που προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα νομικά μέσα που είναι ειδικά για το δίκαιο της ΕΕ (πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο) καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

  • Υποστηρίζουν την εγγενή αξία και τον θετικό ρόλο του πολιτισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες 

Για περισσότερες πληροφορίες όσων αφορά τις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα εδώ: Past events | Culture Action Europe