Ο ιστότοπος της ΕΕ «Your Europe» σκοπό έχει να σας βοηθήσει να αναπτύξετε δραστηριότητες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς περιττά προβλήματα και γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα, αφορά θέματα μετακίνησης, διαμονής, σπουδών, εργασίας, αγορών ή απλώς ταξιδιών στο εξωτερικό. Καλύπτει επίσης την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας, έχετε ορισμένα δικαιώματα στους τομείς αυτούς. Για να ισχύουν τα δικαιώματα αυτά, η κάθε επιμέρους χώρα πρέπει να εφαρμόζει πλήρως τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Τι είδους πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο;

Ο ιστότοπος «Your Europe» παρέχει:

  • πληροφορίες για τα θεμελιώδη δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.
  • πρόσβαση σε δίκτυο εθνικών πυλών το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σε κάθε χώρα της ΕΕ για τους διασυνοριακούς χρήστες (σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενιαία ψηφιακή πύλη).
  • δωρεάν τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ, ώστε να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένη βοήθεια και διεξοδικές συμβουλές.

Χώρες/ υπηκοότητες που καλύπτονται

Οι πληροφορίες αυτές απευθύνονται κυρίως σε υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δικαιώματα που περιγράφονται στον ιστότοπο «Your Europe» ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου καθώς και για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Ορισμένες φορές τα συγκεκριμένα δικαιώματα ισχύουν επίσης και στην Ελβετία — όμως όχι πάντα, επειδή η Ελβετία έχει μεν υπογράψει κάποιες ρυθμίσεις με την ΕΕ, αλλά όχι όλες.

Κάθε σελίδα του ιστότοπου «Your Europe» αναφέρει σαφώς τις χώρες ή τις υπηκοότητες τις οποίες αφορούν οι πληροφορίες που περιέχει.

Συντάκτες του ιστότοπου

Οι πληροφορίες του ιστότοπου «Your Europe» παρέχονται από τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπληρώνονται με βάση το περιεχόμενο που παρέχεται από τις αρχές κάθε χώρας την οποία αφορούν οι πληροφορίες.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει 2 τμήματα:

Στο τμήμα «Πολίτες» θα βρείτε παραδείγματα από πραγματικές εμπειρίες πολιτών της ΕΕ. Όλα τα ονόματα και οι υπηκοότητες είναι φανταστικά.

Διαθέσιμες γλώσσες

Ο ιστότοπος «Your Europe» παρέχει πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ , εκτός από τα ιρλανδικά .

Ωστόσο, ορισμένες φορές μπορεί να μη βρείτε συγκεκριμένο περιεχόμενο στη γλώσσα που προτιμάτε, διότι δεν έχει γίνει ακόμη η μετάφραση.

Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε χώρα διατίθενται στην επίσημη γλώσσα (ή στις επίσημες γλώσσες) της χώρας και στα αγγλικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για τη γλωσσική πολιτική άλλων ιστότοπων.

Σύνδεση με τον ιστότοπο «Your Europe»

Όταν συνδέεστε με τον ιστότοπο «Your Europe», πρέπει να συμμορφώνεστε με την παρακάτω πολιτική σύνδεσης:

  • Για τους συνδέσμους που περιέχονται σε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρουσίαση του ιστότοπου
  • Μην παρουσιάζετε τον ιστότοπο «Your Europe» ως αποκλειστικό ιστότοπο ή ιστότοπο επί πληρωμή
  • Μην απεικονίζετε τον λογότυπο «Your Europe» μέσα σε πλαίσιο που περιέχεται σε άλλον ιστότοπο
  • Μη δίνετε την εντύπωση ότι τα όργανα της ΕΕ υιοθετούν ή στηρίζουν τους στόχους ή το περιεχόμενο του εξωτερικού ιστότοπου, ή τον οργανισμό που τον διαχειρίζεται

Ελέγχουμε τακτικά τους συνδέσμους σας για να βεβαιωνόμαστε ότι τηρείται αυτή η πολιτική.

Διάδοση του ιστότοπου «Your Europe»

Αν επιθυμείτε να διαδώσετε τον ιστότοπο «Your Europe», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύγλωσσο διαφημιστικό μας υλικό