Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής επιχειρηματιών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και φορέα υποδοχής την Smart Umbrella Innovation & Development Hub.

 

Η Smart Umbrella βοηθάει μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω ενός σχετικά ακίνδυνου, βραχυπρόθεσμου και συμφέροντος οικονομικού τρόπου μέσω Επιχειρηματικών Κόμβων. Ο επιχειρηματικός κόμβος παρέχει κοινό χώρο εργασίας, γραφείου, σταθερής τηλεφωνίας, εικονικής βοήθειας, διαδικτυακής ανάπτυξης και διαχείρισης, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ευκαιρίες δικτύωσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης επιχειρήσεων, έρευνας επιχείρησης, επαγγελματική καθοδήγηση, φορολογικές συμβουλές, συμβουλές επενδύσεων, πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ευρυζωνική πρόσβαση, παροχή επαγγελματικών πληροφοριών, ευκαιρίες ανάπτυξης επιχείρησης και άλλες απαραίτητες και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και χώρους για έναν μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Τις παροχές αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε χαμηλό κόστος.

Η Smart Umbrella παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ανταγωνιστικών έργων.

Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω:

• της ενεργής συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP),

• της συμμετοχής σε λοιπά Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας κινητικότητας,

• της παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των προγραμμάτων της ΕΕ σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος,

• την δημιουργία προτάσεων, κοινοπραξιών, την προετοιμασία των προϋπολογισμών και των παρακολούθηση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων,

• την προετοιμασία επιχορηγήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

• την συνεργασία με συνεχώς νέους εταίρους και την ενδυνάμωση παλαιότερων επιτυχών συνεργασιών.

 

Επίσης, μέσω του προγράμματος:

Θα αναπτύξετε διεθνείς επαφές

Θα συνεργαστείτε με έναν σοβαρό και δυναμικό νέο επιχειρηματία με καινούριες ιδέες

Θα γνωρίσετε ξένες αγορές

Θα βρείτε καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της επιχείρησής σας

Θα ανακαλύψετε πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας

Θα επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε μια άλλη χώρα.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστότοπος: Smart Umbrella - Innovation & Development Hub

Διεύθυνση: Φρίξου 9 ΤΚ 54627– Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Τηλ: 0030 2310 222856

E-mail: info@smartumbrella.eu

Videohttps://youtu.be/FtLvelrD6UM