Το Δίκτυο της ΕΕ Eurodesk είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 37 χώρες και με περισσότερους από 2000 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση που ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους. Απαντά σε ερωτήματα των νέων και παρέχει καθοδήγηση για όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως σπουδές, κατάρτιση, εργασία, απασχόληση, εθελοντικές δραστηριότητες, ανταλλαγές νέων, δικαιώματα καθώς και όποιο άλλο θέμα άπτεται των ενδιαφερόντων των νέων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία πληροφόρησης. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και προσιτή πηγή παροχής δωρεάν και on line πληροφόρησης σε νέους.

 

10 βασικές αρχές του Eurodesk

 • Εργάζεται με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Είναι δωρεάν υπηρεσία
 • Λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του ατόμου
 • Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση σε όλους τους νέους/νέες
 • Παρέχει ουδέτερες πληροφορίες
 • Αναφέρεται σε άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Παρέχει πρόσβαση σε τοπικές και περιφερειακές πληροφορίες σε όλη την Ευρώπη
 • Παρέχει πληροφορίες βασισμένες σε εμπειρίες και αληθινές ιστορίες
 • Αναφέρεται ιδιαίτερα στα προγράμματα οικονομικής στήριξης

 

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Το Δίκτυο Eurodesk διαχειρίζεται και υποστηρίζει, το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, η οποία περιλαμβάνει άρθρα, νέα και εκδηλώσεις που αφορούν τους νέους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει ποιοτική, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση, με περιεχόμενο μεταφρασμένο σε 29 γλώσσες στους τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό, την απασχόληση, τη συμμετοχή, τον πολιτισμό, την υγεία, την κοινωνική ένταξη και τον κόσμο.

Στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας μπορείς να βρεις 4 κύριους τύπους περιεχομένου, καθένας από τους οποίους έχει ομαδοποιηθεί σε ειδική ενότητα:

 • Θεματικές σελίδες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία: «Πάρε μέρος»
 • Θεματικές σελίδες σχετικά με τις δυνατότητες μετάβασης στο εξωτερικό: «Μετάβαση στο εξωτερικό»
 • Σελίδες προγραμμάτων/πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ: «Πρωτοβουλίες της ΕΕ»
 • Σελίδες πολιτικής: «Στρατηγική της ΕE για τη νεολαία»

Mπορείς επίσης να διαβάσεις ιστορίες και μαρτυρίες νέων και ειδήσεις, καθώς και να αναζητήσεις εκδηλώσεις. 

Στην ενότητα «Πάρε μέρος» μπορείς να βρεις άρθρα σχετικά με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, από διαφορετικές οπτικές γωνίες:

 • Διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία
 • Δημοκρατική συμμετοχή
 • Τα δικαιώματά σας και η ένταξη
 • Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • #EUYouth4Peace
 • Διαπολιτισμική κατανόηση
 • Αθλητισμός

Στην ενότητα «Μετάβαση στο εξωτερικό» μπορείς να περιηγηθείς στις διάφορες ευκαιρίες που σχετίζονται με τους εξής τομείς:

 • Σπουδές 
 • Εθελοντισμός 
 • Περίοδοι πρακτικής άσκησης
 • Εργασία 
 • Σχολικές ανταλλαγές και ανταλλαγές νέων
 • Ταξίδια 

Στην ενότητα «Πρωτοβουλίες της ΕΕ» μπορείς να εντοπίσεις πληροφορίες σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το DiscoverEU, το Erasmus+ Virtual Exchange και πολλά άλλα.

Στην ενότητα «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία» μπορείς να έχεις πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία αποτελεί το πλαίσιο για τη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία κατά την περίοδο 2019-2027, βάσει του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2018.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: https://erasmusplusyouth.gr/eurodesk/

Δίκτυο Eurodesk | Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - ΙΝΕΔΙΒΙΜ (inedivim.gr)

Fifty-Fifty

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 26, 54250 Θεσσαλονίκη

E-mail: info@fifty-fifty.gr

Video https://youtu.be/7-zsUysm714