Εκδήλωση «Sail for Europe», από το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας στις 31 Μαρτίου 2021 με θέμα το Erasmus+ για τους νέους, τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το καινούργιο πρόγραμμα, να πάρουν ιδέες για δράσεις αλλά και να ακούσουν για καλές πρακτικές από πρωτοβουλίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση στο παρελθόν, όπως η καμπάνια "a ball for all" κ.α. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής της Ε.Ε.