Από την επίσκεψή μας στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης στις 11 Μαΐου.