Το Σάββατο 1 Απριλίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στο Κολέγιο Περρωτής τη διαβαλκανική συνάντηση των Σχολείων Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 


Συμμετείχαν περισσότεροι από 160 μαθητές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, εκπαιδευτικοί και στελέχη του ΕΚ από Αθήνα και Βρυξέλλες.

 

Τη συνάντηση διοργάνωσαν 
τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες σε διάφορες θεματικές όπως η κλιματική αλλαγή, η ψυχική υγεία, η δημοκρατία σε σχέση με την παραπληρφορηση και τις ψευδείς ειδήσεις, η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.