Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ, και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου θα συμμετάσχουν σε διάσκεψη για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας που διοργανώνεται από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν υπουργοί Υγείας και Εργασίας από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), του Eurofound, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Την Τρίτη, η διάσκεψη θα επικεντρωθεί στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς και η Επίτροπος κ. Κυριακίδου θα εκφωνήσουν εναρκτήριες ομιλίες με επίκεντρο την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Επιτροπής για την ψυχική υγεία. Ο Επίτροπος κ. Σμιτ θα εκφωνήσει επίσης ομιλία στην οποία θα τονίσει πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία. Την Τετάρτη, η διάσκεψη θα επικεντρωθεί σε ζητήματα ψυχικής υγείας στην εργασία, για παράδειγμα σχετικά με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, καθώς και σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου γεγονότα όπως η πανδημία του κορονοϊού, η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η κλιματική κρίση είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με μελέτη του EU-OSHA του 2022 ένας στους τέσσερις εργαζομένους στην ΕΕ δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν εργασιακό άγχος. Τον Ιούνιο του 2023, η Επιτροπή υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ψυχική υγεία με 20 εμβληματικές πρωτοβουλίες που έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 1,23 δισ. ευρώ. Η ανακοίνωση τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται η ψυχική υγεία εξίσου σοβαρά όσο και η σωματική υγεία και να αντιμετωπιστούν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την εκδήλωση εδώ.