Στις 5 Απριλίου 2024, μας επισκέφθηκε το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών. Στη συζήτηση μας εστιάσαμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις αρχές τους. Επισημάναμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Νεολαία, ως μια πλατφόρμα που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε νέους σε όλη την Ευρώπη. Εξετάσαμε το πρόγραμμα Discover EU και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ενώ αναφερθήκαμε και στο πρόγραμμα Erasmus+, και επισημάναμε τις Ευρωεκλογές του 2024.