Από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιείται, στην Πράγα της Τσεχίας, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Διαστήματος.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Διαστήματος αποτελεί την πιο δημοφιλή εκδήλωση για τη διαστημική κοινότητα της Ευρώπης. Πλήθος βιομηχανιών και επιχειρήσεων δίνουν το παρόν,  για να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του Διαστημικού Προγράμματος της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιούνται ολομέλειες, συζητήσεις σε πάνελ, τελετές βραβείων και κεντρικές ομιλίες υψηλού επιπέδου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό της ΕΕ για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) σε συνεργασία με την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου και τον Δήμο της Πράγας.

Το Διαστημικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε το 2021 και θέτει νέες φιλοδοξίες για ένα πιο νεωτεριστικό  ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα. Το EU Space παρέχει καινοτόμο διαστημική τεχνολογία, δεδομένα και υπηρεσίες απαραίτητες στη ζωή των Ευρωπαίων.

Το Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ αποτελείται από:

Copernicus: Πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτού του προγράμματος αφορούν τη ξηρά και θαλάσσια ατμόσφαιρα, την κλιματική αλλαγή, την έκτακτη ανάγκη και ασφάλεια.

EGNOS: η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επικάλυψης Γεωστατικής Πλοήγησης (EGNOS) είναι ο περιφερειακός δορυφόρος της Ευρώπης  που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της απόδοσης του GPS και του Galileo στο μέλλον.

Galileo: Το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της Ευρώπης (GNSS), που παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες εντοπισμού θέσης και χρονισμού.

GOVSATCOM: το πρόγραμμα Κυβερνητικών Δορυφορικών Επικοινωνιών της ΕΕ (GOVSATCOM) στοχεύει στην παροχή ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων επικοινωνίας σε κρίσιμες αποστολές και επιχειρήσεις ασφάλειας  που διαχειρίζονται η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων εθνικής ασφάλειας και των υπηρεσιών και θεσμών της ΕΕ.

SSA: Space Situational Awareness (SSA) αποτελεί μια προσέγγιση αντιμετώπισης των διαστημικών κινδύνων όπως η σύγκρουση μεταξύ δορυφόρων και διαστημικών απορριμμάτων, διαστημικών καιρικών φαινομένων και αντικειμένων κοντά στη Γη.

Φέτος, χρήστες από διαφορετικά τμήματα της αγοράς θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης δουλειάς τους, θα μοιραστούν τις απόψεις τους για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι διαστημικές τεχνολογίες της ΕΕ και θα συζητήσουν τις ανάγκες τους. Οι συνεδρίες θα εκτελούνται παράλληλα ως υβριδικά γεγονότα.