Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα της Ελλάδας για στοχευμένη αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή στις 5 Ιουνίου 2024. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικού χαρακτήρα και ακολουθούν τη συνολική αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2023. 

 

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 35,95 δισ. ευρώ: 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια και 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει 381 ορόσημα και στόχους και καλύπτει 75 μεταρρυθμίσεις και 103 επενδύσεις.
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας είναι διαθέσιμοι στη σχετική σελίδα, στην οποία μπορείτε να βρείτε έναν διαδραστικό χάρτη των έργων που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ μπορείτε να βρείτε στις σχετικές ερωταπαντήσεις.