Σήμερα, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ενημερωτικού περιεχομένου από ολόκληρη την Ευρώπη για επίκαιρα θέματα, με ιδιαίτερη στόχευση στην ευρωπαϊκή νεολαία. Μετά από δύο πιλοτικές προσκλήσεις το 2020 και το 2021, η τρίτη αυτή πρόσκληση αυξάνει σημαντικά τη στήριξη της ΕΕ στη διασυνοριακή δημοσιογραφία και αναζητά προτάσεις από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε οργανισμοί από τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι να δοθεί στους νέους Ευρωπαίους η δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικές οπτικές γωνίες από όλη την Ευρώπη, να προκληθεί το ενδιαφέρον τους μέσω ενός ελκυστικού περιεχομένου που παρουσιάζει πολλαπλές απόψεις σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και να αυξηθεί η δημοκρατική συμμετοχή των νέων σε διάφορες κοινωνικές, γλωσσικές και ηλικιακές ομάδες.

Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες για αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη στήριξη της διασυνοριακής δημοσιογραφίας και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μορφών συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό της συντακτικής ανεξαρτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέσα ενημέρωσης και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να συμβουλευθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εδώ και να υποβάλουν την πρότασή τους έως τις 24 Οκτωβρίου 2022. Άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης για μέσα ενημέρωσης είναι επί του παρόντος διαθέσιμες εδώ, ενώ χθες παρουσιάστηκε μια επισκόπηση αυτών των ευκαιριών σε διαδικτυακό σεμινάριο, το οπτικοακουστικό υλικό του οποίου θα είναι διαθέσιμο εδώ