Η εξοικονόμηση φυσικού αερίου από επιχειρήσεις και πολίτες σε όλη την ΕΕ συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την οποία επέφερε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια. Η ΕΕ μείωσε συλλογικά τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά 18% από τον Αύγουστο του 2022 ως τον Δεκέμβριο του 2023, εξοικονομώντας περίπου 101 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Οι προσπάθειες αυτές υπερβαίνουν τον στόχο εξοικονόμησης του 15% που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της έκτακτης νομοθεσίας, η οποία εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2022, και ήταν καίριας σημασίας για τη διατήρηση σταθερού εφοδιασμούτη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας στην ΕΕ και την επίδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.
 

Δεδομένου ότι η έκτακτη νομοθεσία πρόκειται να λήξει στις 31 Μαρτίου και η κατάσταση είναι πιο σταθερή απ’ ό,τι την τελευταία διετία, η Επιτροπή τώρα προτείνει να εκδοθεί σύσταση του Συμβουλίου για τη συνέχιση της εφαρμογής μέτρων μείωσης της ζήτησης αερίου. Η εν λόγω σύσταση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο, παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα για τη διατήρηση της συλλογικής μείωσης της ζήτησης αερίου κατά 15%, σε σύγκριση με τη μέση ζήτηση μεταξύ Απριλίου 2017 και Μαρτίου 2022. Η πρόταση θα συζητηθεί από την Επίτροπο Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον και τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ στο Συμβούλιο Ενέργειας τη Δευτέρα 4 Μαρτίου.
 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου