Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (SoHO). Σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2022 και στο πλαίσιο των δράσεων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την καλύτερη προστασία των πολιτών όταν δωρίζουν ή λαμβάνουν ουσίες ανθρώπινης προέλευσης όπως αίμα, ιστούς, κύτταρα, μητρικό γάλα ή μικροβίωμα.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων που καλύπτουν τα κανονιστικά κενά, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία αυτού του βασικού τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας τωνουσιών ανθρώπινης προέλευσης και στην προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας. Επιπλέον, ο κανονισμός αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αφορούν την επάρκεια του εφοδιασμού, τα οποία έγιναν ιδιαίτερα αισθητά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται 3 χρόνια μετά την έκδοσή του. Μόλις εγκριθεί και εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη, ο κανονισμός θα αντικαταστήσει τους κανόνες ασφάλειας και ποιότητας που ορίζονται σε δύο οδηγίες (2002/98/ΕΚ, για το αίμα και τα συστατικά του αίματος, και 2004/23/ΕΚ, για τους ιστούς και τα κύτταρα) και τις εκτελεστικές πράξεις τους.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμωνκ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω θερμά τη χθεσινή συμφωνία, η οποία θα αποφέρει άμεσα οφέλη σε εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αποτελέσει έναν ακόμη σημαντικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η υγειονομική περίθαλψη εξαρτάται από ουσίες ανθρώπινης προέλευσης για ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από τις μεταγγίσεις αίματος και τις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών έως την in vitro γονιμοποίηση, για παράδειγμα. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τις ουσίες αυτές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο ελλείψεων και προωθώντας μεγαλύτερη καινοτομία στον τομέα.»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και σ’ αυτό το ενημερωτικό δελτίο.