Σημέρα, θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων ο οποίος θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για την εξαγωγή αποβλήτων σε τρίτες χώρες. Ο νέος κανονισμός θα στηρίξει την κυκλική οικονομία και θα διασφαλίσει ότι τα απόβλητα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλλονται σε περιβαλλοντικά βιώσιμη επεξεργασία. Θα αυξήσει την ιχνηλασιμότητα και θα διευκολύνει τις μεταφορές αποβλήτων για ανακύκλωση εντός και εκτός της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, από τον Μάιο του 2027 οι εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα επιτρέπονται, για παράδειγμα, μόνον εάν οι εν λόγω χώρες ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πρόθυμες να εισαγάγουν απόβλητα και αποδείξουν ότι έχουν την ικανότητα να τα διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί επίσης τις εξαγωγές αποβλήτων προς τις χώρες του ΟΟΣΑ και θα λαμβάνει μέτρα εάν οι εξαγωγές αυτές δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα στη χώρα προορισμού.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει επίσης αυστηρότερη επιβολή των κανόνων και ισχυρότερη συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων, ενός από τα σοβαρότερα είδη περιβαλλοντικού εγκλήματος. Ο κανονισμός θα συμπληρώσει τη νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα η οποία θα τεθεί επίσης σε ισχύ τη Δευτέρα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Ο νέος κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων θα διασφαλίσει ότι, όταν η ΕΕ εξάγει απόβλητα, τα απόβλητα αυτά θα φτάνουν σε προορισμούς όπου η διαχείρισή τους θα είναι βιώσιμη, στηρίζοντας έτσι μια καθαρή και κυκλική οικονομία. Ο νέος κανονισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της πράσινης μετάβασης, στο πλαίσιο της οποίας όλο και μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων θα μετατρέπεται σε πολύτιμους πόρους. Θα καταστήσει τις μεταφορές αποβλήτων ομαλές, ευκολότερες και ψηφιακές, διευκολύνοντας την ανάπτυξη της βιομηχανίας ανακύκλωσης και μειώνοντας τη ρύπανση από την κακή διαχείριση και την παράνομη διακίνηση αποβλήτων.»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ