Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό— συχνά αναφέρονται ως η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η συντριπτική πλειοψηφία (2020: 99%) των επιχειρήσεων στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ ήταν επιχειρήσεις με λιγότερους από 49 απασχολούμενους, ακολουθούμενες από τις μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 απασχολούμενοι) με λιγότερο από 0,9% όλων των επιχειρήσεων. Αντίθετα, μόλις το 0,2% όλων των επιχειρήσεων απασχολούσαν 250 ή περισσότερα άτομα και ήταν μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 6% το 2020.

Το 2020, στο απόγειο της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και οι εργαζόμενοι απολύθηκαν. Κατά συνέπεια, η οικονομία των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ανέφερε προστιθέμενη αξία 6,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε κόστος συντελεστών παραγωγής, σημαντική μείωση (-6%) σε σύγκριση με το 2019 (6,9 τρισεκατομμύρια ευρώ). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν προστιθέμενη αξία 3,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει μικρότερη μείωση κατά 5% (3,9 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2019).

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στη μη χρηματοπιστωτική επιχειρηματική οικονομία ανήλθε σε 127,7 εκατομμύρια το 2020, μειωμένος κατά 3% από 131,5 εκατομμύρια το 2019.

Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε ελαφρά στα 23,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 1% από 23,2 εκατομμύρια το 2019. Ωστόσο, η αύξηση ήταν μόνο στον αριθμό των ΜΜΕ. Ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 3,4% (43.500 το 2019 σε 42.000 το 2020).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  επέδειξαν δίκαιη ανθεκτικότητα κατά το έτος 2020, καταγράφοντας μικρότερη μείωση στην προστιθέμενη αξία από τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυξανόμενες σε αριθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Απασχόληση στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία

 

Το 2020, υπήρχαν 23,3 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ, συνεισφέροντας πάνω από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας (52%, 3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούσαν  82,0 εκατομμύρια άτομα το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 64% του συνόλου των απασχολουμένων. Πάνω από τα μισά από αυτά απασχολούνταν σε τρεις οικονομικές δραστηριότητες: τομέας του διανεμητικού εμπορίου (19,9 εκατομμύρια άτομα, 26% των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και 20% της απασχόλησης των μεσαίων επιχειρήσεων), της μεταποίησης (15,3 εκατομμύρια άτομα, 14% και 32%), και κατασκευών (11,2 εκατ., 15% και 8%).