Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυκλική οικονομία και η μετανάστευση βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα του ΕΚ για το 2023. Μάθετε περισσότερα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Τα κρυπτονομίσματα, η ΤΝ, οι ημιαγωγοί και η ανταλλαγή δεδομένα θα βρεθούν, του χρόνου, στο επίκεντρο των συζητήσεων του Κοινοβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τη θέση τους σχετικά με τη θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη το οποίο θα ενισχύει την ευρωπαϊκή οικονομία και θα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο επίκεντρο της νομοθεσίας βρίσκονται συγκεκριμένες εφαρμογές και πιθανοί κίνδυνοι.

Στην ατζέντα του Φεβρουαρίου θα βρεθούν κανόνες για τα κρυπτονομίσματα που έχουν ως στόχο την προστασία των καταναλωτών και την καθιέρωση μέτρων προστασίας κατά της χειραγώγησης της αγοράς και του οικονομικού εγκλήματος.

Οι ευρωβουλευτές θα επεξεργαστούν επίσης την Πράξη για τα Δεδομένα για τη ρύθμιση της ανταλλαγής δεδομένων κατά τη χρήση συνδεδεμένων προϊόντων ή σχετικών υπηρεσιών. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν αποτελεσματικά παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος και θεσπίζουν διασφαλίσεις κατά της παράνομης διαβίβασης δεδομένων.

Δεδομένης της παγκόσμιας έλλειψης ημιαγωγών, την οποία προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί ως προς την Πράξη για τα Μικροκυκλώματα, η οποία στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, δεξιότητες και τεχνολογικές ικανότητες ώστε να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα αυτόν. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής, η πρόληψη μελλοντικών διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού και η ενίσχυση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Πολιτική διαφήμιση

Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει κανόνες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας της χορηγούμενης πολιτικής διαφήμισης, ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και ανοικτή δημοκρατική διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη και να αντιμετωπιστούν οι απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Μετανάστευση

Οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στις προτάσεις της Επιτροπής στα πλαίσια του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, κατόπιν της επίτευξης συμφωνίας σχετικά με έναν κοινό χάρτη πορείας για τη μετανάστευση και το άσυλο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, τον Σεπτέμβριο του 2022. Το σύμφωνο περιλαμβάνει νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στην ΕΕ, τις διαδικασίες ελέγχου, τον μηχανισμό επανεγκατάστασης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Μάθετε τι μέτρα λαμβάνει το Κοινοβούλιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών.

Απεξάρτηση από τον άνθρακα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέσω της απαλλαγής όλων των τομέων της οικονομίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του πακέτου "Fit for 55", οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την καθιέρωση νέων προτύπων CO2 για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για την εσωτερική αγορά υδρογόνου, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα και την εισαγωγή πιο φιλόδοξων στόχων όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.
 

Ενέργεια
 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν κομβική σημασία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ. Η ΕΕ επιδιώκει την ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 40% έως το 2030, με σκοπό την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το Κοινοβούλιο εργάζεται επίσης για την θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ.

 

Κυκλική Οικονομία

Στα πλαίσια της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία, το Κοινοβούλιο θα εξετάσει νέες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, όπως οικιακές συσκευές, υπολογιστές και λάστιχα, καθιστώντας τες επαναχρησιμοποιήσιμες, ανθεκτικές και λιγότερο βλαβερές για το περιβάλλον. Οι ευρωβουλευτές θα επεξεργαστούν επίσης μια νέα στρατηγική που αποσκοπεί να καταστήσει τα υφάσματα επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα, να καταπολεμήσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία γρήγορης μόδας, τα απορρίμματα υφασμάτων και τη σπατάλη τροφίμων.

Δικαιώματα εργαζομένων

Στις αρχές του 2023, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν νέους κανόνες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των λεγόμενων "gig workers", που παρέχουν υπηρεσίες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών στην ΕΕ. Οι σημερινοί εργασιακοί νόμοι δεν προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Η πρόταση αυξάνει τη διαφάνεια και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα άτομα που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας λαμβάνουν το νόμιμο καθεστώς απασχόλησης που αντιστοιχεί στις πραγματικές ρυθμίσεις εργασίας τους.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί επίσης νέους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εκδηλώσεις

Το Κοινοβούλιο θα προσκαλέσει νέους απ’ όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 2023, στο Στρασβούργο, για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ.