Σε συνέχεια της ομιλίας της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς ανακοίνωσε σήμερα (30/05/2023), στην ομιλία του για τη 10η επέτειο του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, τον διπλασιασμό του εναέριου πυροσβεστικού στόλου rescEU για τη φετινή περίοδο δασικών πυρκαγιών.

πυροσβεστικός στόλος rescEU για το 2023 

 • Το απόθεμα πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU περιλαμβάνει 24 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από 10 κράτη μέλη:
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους από την Κροατία
  • Δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Κύπρο
  • Δύο ελικόπτερα από την Τσεχία
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία
  • Δύο ελαφρά αεροσκάφη από τη Γερμανία
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους, δύο ελαφρά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από την Ελλάδα
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Ιταλία
  • Δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Πορτογαλία
  • Δύο υδροφόρα αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους από την Ισπανία
  • Τέσσερα ελαφρά αεροσκάφη από τη Σουηδία
 • Επιπλέον, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, και η Φινλανδία θα αποστείλουν περίπου 450 πυροσβέστες και πυροσβέστριες στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Μέτρα πρόληψης και παρακολούθησης

Μετά τις εκκλήσεις των υπουργών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2022 η Επιτροπή ανέπτυξε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τρεις στόχους: 1) βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, 2) βελτίωση των γνώσεων, 3) αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, η ΕΕ εγκαινιάζει σήμερα μια νέα μεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου δασικών πυρκαγιών από ομοτίμους (Wildfire Peer Review Assessment). Αυτό το νέο εργαλείο βοηθά τις χώρες να αξιολογούν την ικανότητά τους να προλαμβάνουν και να προετοιμάζονται για δασικές πυρκαγιές, και στηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Επιπλέον, δημιουργείται ομάδα στήριξης για τις δασικές πυρκαγιές του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης των δασικών πυρκαγιών, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ιστορικό

Οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, καθώς και ετοιμότητας για αυτές, είναι αλληλένδετες για τη διάσωση ζωών και μέσω βιοπορισμού και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πεπειραμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα δασικών πυρκαγιών, οι καλά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, η τεχνολογία των πληροφοριών και τα επαρκή μέσα αντιμετώπισης κάνουν τη διαφορά.

Η ΕΕ εξασφαλίζει συντονισμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την προετοιμασία για αυτές, όταν οι πυρκαγιές υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης. Όταν η κλίμακα της δασικής πυρκαγιάς υπερβαίνει τις ικανότητες αντιμετώπισης μιας χώρας, η χώρα αυτή μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Μόλις ενεργοποιηθεί, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ συντονίζει και χρηματοδοτεί τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και εννέα επιπλέον συμμετέχοντα κράτη μέσω οικειοθελών προσφορών. Επίσης, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας ώστε να διαθέτει κρίσιμο αριθμό άμεσα διαθέσιμων ικανοτήτων πολιτικής προστασίας και να έχει δυνατότητα ισχυρότερης και συνεκτικής συλλογικής αντιμετώπισης. Σε περίπτωση που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί επιπλέον βοήθεια διάσωσης, παρεμβαίνει το πυροσβεστικό απόθεμα του rescEU το οποίο παρέχει επιπλέον ικανότητες για την αντιμετώπιση καταστροφών στην Ευρώπη. Επίσης, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών παρακολουθεί την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών με τη στήριξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, ενώ η υπηρεσία δορυφορικής χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης Copernicus της ΕΕ συμπληρώνει τις επιχειρήσεις με λεπτομερείς πληροφορίες από το διάστημα.