Το JRC (Joint Research Centre) είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο, παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες γνώσεις και επιστήμης στηρίζοντας τις πολιτικές της ΕΕ ώστε να υπάρξει θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία. 

Το JRC διοργανώνει ένα σεμινάριο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου ενώ οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 6 Μαΐου. 

Σύνδεσμος εγγραφής: https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/13409/registration-form

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά.

Πηγήweb.jrc.ec.europa.eu