Σήμερα τίθενται σε ισχύ οι πρώτοι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας. Εκτιμάται ότι από τις 228 εκατ. γυναίκες που ζουν στην ΕΕ, η μία στις τρεις πλήττεται από τη βία κατά των γυναικών. Ποινικοποιώντας ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών σε όλη την ΕΕ, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, και ενισχύοντας τη στήριξη των θυμάτων, την προστασία τους και την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, η οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 

Οι νέοι κανόνες κατά της έμφυλης βίας απαγορεύουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον καταναγκαστικό γάμο και τις πλέον διαδεδομένες μορφές κυβερνοβίας, όπως η μη συναινετική ανταλλαγή προσωπικών εικόνων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων βαθυπαραποίησης), η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση και η κυβερνοπαρενόχληση (συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοεπιδειξιομανίας). Η κυβερνοβία αποτελεί ένα επείγον ζήτημα που χρήζει αντιμετώπισης, δεδομένης της εκθετικής εξάπλωσης και των δραματικών επιπτώσεων της βίας στο διαδίκτυο. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα βοηθήσουν τα θύματα κυβερνοβίας στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ποινικοποιήσει αυτές τις πράξεις.
 

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Για πρώτη φορά ποινικοποιούμε την έμφυλη κυβερνοβία, όπως τη μη συναινετική ανταλλαγή προσωπικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων βαθυπαραποίησης, η οποία είναι εφιάλτης για πολλές γυναίκες. Αυτές οι μορφές βίας συχνά αποτελούν τον λόγο που οι γυναίκες εγκαταλείπουν τον δημόσιο βίο. Η βία στο διαδίκτυο είναι πραγματική βία και κάθε λεπτό που περνάει σημειώνονται περιστατικά βίας κατά των γυναικών».
 

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προσέθεσε τα εξής: «Η οδηγία αυτή έρχεται να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα επίμονο πρόβλημα. Περιλαμβάνει την πρόληψη της έμφυλης βίας, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων και την κατάλληλη τιμωρία των δραστών. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας
 

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 14 Ιουνίου 2027 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.