Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει το πρόγραμμα εκπαιδευτικών ταξιδιών EUinMyRegion. Οι δημοσιογράφοι και οι δημιουργοί περιεχομένου τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 8 Ιανουαρίου και να αποκτήσουν έτσι μια μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα ταμεία της ΕΕ και γενικότερα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, με επισκέψεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και επιμορφώσεις. Οι δημοσιογράφοι και οι δημιουργοί περιεχομένου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος την πολιτική συνοχής της ΕΕ, να ενημερωθούν σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ κατά της απάτης και της κακοδιαχείρισης των κονδυλίων, να συμμετάσχουν σε συναντήσεις με εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και να εξοικειωθούν με εργαλεία δεδομένων στον τομέα τους.

Όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει καλύτερα τις πολιτικές της ΕΕ και ιδίως την πολιτική συνοχής. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κάνουν επαφές με άλλους δημοσιογράφους από διάφορες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ, συμβάλλοντας στην προβολή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μέσω των ρεπορτάζ τους.

Το πρώτο ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Μαρτίου, ενώ έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη ταξίδια, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Στο κάθε εκπαιδευτικό ταξίδι θα συμμμετάσχουν περίπου 40 δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής.

Για αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/ .