Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (86%) πιστεύει ότι ο καθένας θα πρέπει να μιλάει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα εκτός της μητρικής του, ενώ οι τρεις στους πέντε Ευρωπαίους (59%) μπορούν να συζητήσουν σε μια ξένη γλώσσα. Πρόκειται για κάποια από τα αποτελέσματα του νέου Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους», το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας. Σύμφωνα με την έρευνα, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας για τη βελτίωση της διαπολιτισμικής κατανόησης, των οικονομικών ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Με 24 επίσημες γλώσσες και περίπου εξήντα περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολυγλωσσία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.

Σύμφωνα με το νέο Ευρωβαρόμετρο, το οποίο διεξήχθη 12 χρόνια μετά την τελευταία έρευνα που είχε γίνει για το θέμα αυτό, οι πολίτες τηρούν πολύ θετική στάση απέναντι στην πολυγλωσσία: το 76% πιστεύει ότι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, ενώ το 84% πιστεύει ότι οι περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες θα πρέπει να προστατεύονται. Όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου καταγράφεται θετική, αν και μέτρια, πρόοδος από την τελευταία έρευνα του 2012: οι τρεις στους πέντε Ευρωπαίους μπορούν να συζητήσουν σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ποσοστό αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το 2012. Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το σχετικό ποσοστό είναι αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται σε 79%, αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προάγει τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Erasmus+ και Creative Europe.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σχετικό δελτίο Τύπου