Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ολοκλήρωσε το ταξίδι της στις 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης. 

Στο Στρασβούργο οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής έλαβαν την τελική έκθεση με τις προτάσεις της Διάσκεψης για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ. 

Η εν λόγω έκθεση, εστίασε σε 49 προτάσεις που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και περισσότερα από 320 μέτρα προκειμένου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν δράση σε εννέα τομείς:

  •     κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
  •     υγεία
  •     ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας
  •     η ΕΕ στον κόσμο
  •     αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
  •     ψηφιακός μετασχηματισμός
  •     ευρωπαϊκή δημοκρατία
  •     μετανάστευση
  •     εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

Οι προτάσεις βασίστηκαν σε συστάσεις πολιτών, οι οποίοι συναντήθηκαν στο πλαίσιο των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των εθνικών Ομάδων Πολιτών, αλλά και όσων συνέβαλαν με τις ιδέες τους στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ήταν μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

 

Αυτό έγινε μέσω καινοτόμου πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας με την οποία ο καθένας μπορεί να ανταλλάξει ιδέες καθώς και με τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και με παρόμοιες ομάδες σε εθνικό επίπεδο. Οι εισηγήσεις αυτές τροφοδότησαν τις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης. Η Διάσκεψη αποτέλεσε ένα νέο δημόσιο φόρουμ ανοιχτού, συμπεριληπτικού και διαφανούς διαλόγου με τους πολίτες για μια σειρά από βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Η Διάσκεψη αποτέλεσε ένα νέο δημόσιο φόρουμ ανοιχτού, συμπεριληπτικού και διαφανούς διαλόγου με τους πολίτες για μια σειρά από βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.