Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις Ευρωπαϊκές εκλογές, οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ).

Οι τελευταίες Ευρωπαϊκές εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2019 ενώ οι επόμενες  θα διεξαχθούν από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024.