Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας. Έτος ορόσημο δίνει τη δυνατότητα να αναλογιστούμε όλοι σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης.

 

Τι είναι

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 αποτελεί την ευκαιρία να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε στην εποχή μετά την πανδημία COVID-19, με ελπίδα και εμπιστοσύνη.

Στρέφει την προσοχή στους νέους και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν στη συμμετοχή τους στα κοινά και αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας στην οικοδόμηση της Ευρώπης και ενός καλύτερου μέλλοντος.

Νέοι από όλη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να:

  • Πάρουν μέρος σε δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Μοιραστούν το όραμά τους και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους.
  • Αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας μέσω του συνδέσμου: www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022/

Ο ιστότοπος συνιστά ένα σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις, δελτία τύπου και προκηρύξεις, καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022.