Ευρωπαϊκό έτος νεολαίας 2022

 

Το Σεπτέμβριο του 2021 η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακήρυξε το 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το έτος ορόσημο δίνει τη δυνατότητα να αναλογιστούμε όλοι σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Το 2022 είναι έτος επικεντρωμένο στις δράσεις για τη βελτίωση της ζωής των νέων Ευρωπαίων και η ΕΕ στηρίζει τη γενιά που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέροντάς της περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.