Το δίκτυο Europe Direct

Η ΕΕ διαθέτει κεντρική υπηρεσία επικοινωνίας καθώς και ευρύ φάσμα δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ που παρέχουν πληροφορίες, υπηρεσίες και υποστήριξη, όπως είναι το δίκτυο Europe Direct. Τα κέντρα EUROPE DIRECT φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον κόσμο και κάνουν πιο εύκολη τη συμμετοχή σε συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ. Τα κέντρα δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ και συνεργάζονται ενεργά με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να αισθάνονται ότι συμμετέχουν περισσότερο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας

Τo Κέντρο Eυρωπαϊκής  Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας έχει φορέα υποδοχής το Perrotis College της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Ενδεικτικά οι στόχοι του Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

  • να παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • να προωθήσει τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη
  • να διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες
  • να έχει τακτική συνεργασία με τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ και να παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για ερωτήματα και θέματα σχετικά με την ΕΕ

 

Πού θα μας βρείτε:

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - Κεντρικής Μακεδονίας

Οδός :  Μαρίνου Αντύπα 54, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. : 55102
Τηλ. : 231 049 2853, 00 800 678 910 11
e-mail :  europedirect@afs.edu.gr