Στόχος του Διαλόγου είναι να δώσουμε σε νέες και νέους την δυνατότητα να συζητήσουν θέματα, τα οποία αφορούν τις δεξιότητες και τα προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.