Σχολεία-Εκπαιδεύση

Το Europe DIrect Κεντρικής Μακεδονίας επισκέπτεται τα σχολεία της περιοχής και προωθεί το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΕ, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της ΕΕ.