Το Κοινοβούλιο ζητά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμούν να ψηφίσουν ή να εκλέγουν σε ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εκ λόγω κράτους.

Αρκετοί όμως πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων στη χώρα διαμονής τους, ενώ η συμμετοχή τους στις εκλογές παραμένει χαμηλή σε σχέση με τη συμμετοχή των υπηκόων του κράτους μέλους διαμονής τους.

Οι κανόνες για τις ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και τη συμμετοχή των μη υπηκόων σε τοπικές εκλογές διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Τον Φεβρουάριο του 2023, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε δύο εκθέσεις που καλούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους κανόνες.

Πάνω από 11 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε ηλικία ψήφου διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, έχοντας το δικαίωμα να ψηφίσουν ή να εκλέγουν σε ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές.

Δύο νομοθετικές προτάσεις

Κατόπιν εκκλήσεων του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την αναθεώρηση και εναρμόνιση των κανόνων για τις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να απλοποιήσουν τους εν λόγω κανόνες και να καταστήσουν τις εκλογές πιο προσβάσιμες.

Κύριες προτάσεις

Η έκθεση του Νταμιάν Μπεζελάγκερ (Πράσινοι, Γερμανία) για τις ευρωπαϊκές εκλογές και η έκθεση του Γιοάχιμ Μπρουτζινίσκι (Συντηρητικοί, Πολωνία) για τις τοπικές εκλογές προτείνουν τα εξής:

 

  • Απλοποίηση της εγγραφής ψηφοφόρων και υποψηφίων
  • Παροχή πληροφοριών στους νέους δημότες όσον αφορά τα εκλογικά τους δικαιώματα και τις σχετικές προθεσμίες σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ που γνωρίζουν
  • Διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν ευάλωτων ομάδων μέσω της χρήσης των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας, όπως η γραφή Braille, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, οι ηχητικές πληροφορίες, οι απτικές μεμβράνες, οι ευανάγνωστες πληροφορίες και η νοηματική γλώσσα.

Προτείνουν δε εναλλακτικές μεθόδους ψηφοφορίας αντί της αυτοπρόσωπους παρουσίας στις κάλπες σε ορισμένη ημέρα - όπως η επιστολική ψήφος, η ψήφος δια πληρεξουσίου και οι διαδικτυακές ψηφοφορίες.

Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να καταργηθούν οι κανόνες για τις λεγόμενες "παρεκκλίσεις", οι οποίες επιτρέπουν σε ένα κράτος μέλος να περιορίζει τα εκλογικά δικαιώματα των υπηκόων άλλων χωρών της ΕΕ όταν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% του συνόλου των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στην επικράτειά του.

Επόμενα βήματα

Οι κανόνες πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο προκειμένου να εφαρμοστούν.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2023.