Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση προτεραιοτήτων για τα νέα προϊόντα, οι οποίες θα ρυθμιστούν νομικά με τον κανονισμό για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα, ο οποίος προτάθηκε πρόσφατα. Ο κανονισμός θα προβλέπει «νέες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού» ώστε να καταστήσει πιο βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Θα ενισχυθεί η αποδοτικότητά τους σε ενέργεια και πόρους, η κυκλικότητα και ιδίως η δυνατότητα επανάχρησής και επισκευής τους, η ανθεκτικότητα και η ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με παράλληλη αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε ανακυκλωμένα υλικά.


Θα καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων ή για ομάδες προϊόντων με κοινά χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή θέλει να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις κατηγορίες νέων προϊόντων και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν πρώτα, ώστε ο καθορισμός των προτεραιοτήτων να είναι διαφανής και συμπεριληπτικός. 

Η διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες από την ημερομηνία δημοσίευσης όλων των γλωσσικών εκδόσεων, είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βιώσιμα προϊόντα είναι διαθέσιμες εδώ.
Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση εντός των προσεχών εβδομάδων για να παρουσιάσει τη δημόσια διαβούλευση και την προκαταρκτική ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JCR) στην οποία βασίζεται.