Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Η διακήρυξη, η οποία προτάθηκε τον Ιανουάριο, καθορίζει ένα σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί και υπερασπίζεται η ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της επικράτειάς της. Βασίζεται σε καίριας σημασίας αξίες και ελευθερίες της ΕΕ και θα ωφελήσει όλα τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Η διακήρυξη αποτελεί επίσης έναν οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους με τις νέες τεχνολογίες. Η διακήρυξη εστιάζει σε έξι βασικούς τομείς: ανθρωποκεντρικός ψηφιακός μετασχηματισμός, αλληλεγγύη και συμπεριληπτικότητα, ελευθερία επιλογής, συμμετοχή στην ψηφιακή ζωή, προστασία και ασφάλεια και βιωσιμότητα.
 

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες είναι ασφαλείς, ότι λειτουργούν προς το συμφέρον μας και ότι σέβονται τα δικαιώματα και τις αξίες μας. Η νομοθεσία της ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις αρχές της διακήρυξης για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές.»
 

Ο Επίτροπος κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Η διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θα αποτελέσει οδηγό σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατοχυρώνει αξίες για τις οποίες ήδη εργαζόμαστε, όπως η κορυφαίας ποιότητας συνδεσιμότητα, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και η ασφάλεια του ψηφιακού κόσμου.»