Η Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και το Ocean Diving Center πραγματοποιήσαν υποβρύχιο καθαρισμό.